Padishah_Khatun_-_1956_drawing

Photo: Padishah Khatun – 1956 drawing. Source: Zanan-e sokhanvar by Ali Akbar Moshir-Salimi via WikiMedia and Elmi Publishing Institute